לקוחות המשרד

על לקוחות המשרד נמנים: הרבנים הראשיים לישראל, עיריית תל אביב יפו, המועצה הדתית לתל אביב יפו, איגוד לשכות המסחר, "האגודה לקידוד המוצר בישראל" שאצל "התאחדות התעשיינים", חברות בניה "גוטליב אחריות בבניה", "יובלים", תושבי חוץ ולקוחות פרטיים.